ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ και ΠΟΝΟΣ των Ζώων. Θέλημα Θεού ; Animal HOLOCAUST and PAIN . Will of God? | 8 SUBTITLES

2020-09-06


ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ και ΠΟΝΟΣ των Ζώων . 

Θέλημα Θεού; 


Είναι δυνατόν ο Θεός να επιθυμεί τον πόνο και το ολοκαύτωμα που διεξάγει η ανθρωπότητα εις βάρος των ζώων; 

https://bit.ly/2Zt4Tr9